Vsi, ki vas zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave, ste vljudno vabljeni na informativne dni v februarju 2015:

– v petek, 13. 2. 2015, ob 17. uri za redni in izredni študij;
– v soboto, 14. 2. 2015, ob 11. uri za redni in izredni študij.

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2015/2016

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2015/2016 je dostopen na povezavi: www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/15/Razpis_popravek.pdf

 

Shema postopka za vpis v višjo strokovno šolo 2015/16 (odprite pdf-datoteko)

Postopek-za-vpis-2015.pdf

VPIS V VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo bo v študijskem letu 2015/16 vpisovala v tri višješolske študijske programe: 

V prenovljenem, sodobnem programu boste nadgradili svoje srednješolsko izobraževanje z novimi dognanji in z uspešno opravljenim zagovorom diplomskega izpita postali INŽENIR/-KA KMETIJSTVA IN KRAJINE ali INŽENIR/-KA NARAVOVARSTVA ali INŽENIR/-KA HORTIKULTURE.

Študij je izrazito praktično naravnan, saj je kar 10 tednov namenjenih praktičnemu izobraževanju. Pomembna novost prenovljenih študijskih programov je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča, da izberete tiste vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Kandidati/-ke imate možnost vpisa v redni ali izredni študij.

PRIJAVA IN VPIS

Postopek prijave in vpisa je objavljen v RAZPISU ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN ZA SPREJEM ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKE DOMOVE V ŠTUDIJSKEM LETU 2015-2016, ki ga najdete na spletni povezavi: 

www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/15/Razpis_popravek.pdf

Prijavite se lahko v dveh prijavnih rokih.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do začetka študijskega leta.

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 700 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 97 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.340 EUR,

-        v dveh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2015), skupaj 1.400 EUR,

 

-        ali treh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2015, 350 EUR 28. 2. 2016) pa znaša 1.400 EUR.