Vsi, ki vas zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave, ste vljudno vabljeni na informativne dni v februarju 2016:

– v petek, 12. 2. 2016, ob 17. uri za redni in izredni študij;
– v soboto, 13. 2. 2016, ob 11. uri za redni in izredni študij.

PRVI PRIJAVNI ROK

 

Spoštovani kandidati za vpis,

kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 15. februarja do 8. marca 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE. Oddati smete samo eno prijavo!

Višješolska prijavna služba vam bo do 22. aprila 2016 poslala izpis prijave. Do 22. junija pa bo kandidate pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. 

Prosta mesta za drugi prijavni rok:

PROGRAM

Prosta mesta VSŠ BC Naklo

REDNI

IZREDNI

SKUPAJ

HORTIKULTURA

45

30

75

NARAVOVARSTVO

45

30

75

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

45

30

75

----------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2016/2017 je dostopen na povezavi: arhiv.mm.gov.si/mss/Razpis_za_vpis_visje_16_17pop.pdf

 INFORMATIVNA DNEVA na Višji strokovni šoli BC Naklo bosta:

- v petek, 12. 2. 2016, ob 17. uri in

- v soboto, 13. 2. 2016, ob 11. uri.

Vabljeni!

VPIS V VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo bo v študijskem letu 2016/17 vpisovala v tri višješolske študijske programe: 

V prenovljenem, sodobnem programu boste nadgradili svoje srednješolsko izobraževanje z novimi dognanji in z uspešno opravljenim zagovorom diplomskega izpita postali INŽENIR/-KA KMETIJSTVA IN KRAJINE ali INŽENIR/-KA NARAVOVARSTVA ali INŽENIR/-KA HORTIKULTURE.

Študij je izrazito praktično naravnan, saj je kar 10 tednov namenjenih praktičnemu izobraževanju. Pomembna novost prenovljenih študijskih programov je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča, da izberete tiste vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Kandidati/-ke imate možnost vpisa v redni ali izredni študij.

PRIJAVA IN VPIS

Postopek prijave in vpisa je objavljen v RAZPISU ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN ZA SPREJEM ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKE DOMOVE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016-2017, ki ga najdete na spletni povezavi: 

http://arhiv.mm.gov.si/mss/Razpis_za_vpis_visje_16_17pop.pdf

Prijavite se lahko v dveh prijavnih rokih.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 15. februarja do 8. marca 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE. Oddati smete samo eno prijavo!

 

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2016 kandidate pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do začetka študijskega leta.

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 700 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 97 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.340 EUR,

-        v dveh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2015), skupaj 1.400 EUR,

 

-        ali treh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2015, 350 EUR 28. 2. 2016) pa znaša 1.400 EUR. 

Shema postopka za vpis v višjo strokovno šolo 2016/17 (odprite pdf-datoteko)

Postopek-za-vpis-2016.pdf