OBVESTILO (1. 10. 2013): Z vpisi za študijsko leto 2013/14 smo zaključili. Za študijsko leto 2014/15 vabljeni k prijavam od februarja do marca 2014.

OBVESTILO (26. 8. 2013):

POSTOPEK VPISA V IZREDNI ŠTUDIJ: Vpisi potekajo v septembru. Če se odločite za izredni študij, sporočite svojo namero na e-naslov bcreferat(at)gmail.com, da vam bomo poslali spletno povezavo za izpolnitev vpisnega lista, pripravili pogodbo o izobraževanju ter izstavili položnico za plačilo vpisnine in šolnine, ki jo boste poravnali pred vpisom.

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 700 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Na vseh treh študijskih programih so še prosta mesta.

Vpisnina v višini 97 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke. Šolnino lahko poravnate:

· v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.340 EUR,

· v dveh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2012), skupaj 1.400 EUR

· ali treh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2012, 350 EUR 28. 2. 2013) pa znaša 1.400 EUR.

INFORMATIVNI DAN

 Informativni dan bo v predavalnici v 2. nadstropju:

- v petek, 14. 2. 2014, ob 17.00, 

- in v soboto, 15. 2. 2014, ob 11.00. 

 

Več informacij o prijavi dobite:

 - v referatu Biotehniškega centra Naklo, tel. št. (04) 277 21 45,

- v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2014/15,

- na Višješolski prijavni službi, tel. št. (03) 4285 882.

VPIS V VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Biotehniški center Naklo bo v študijskem letu 2013/14 vpisoval v tri višješolske študijske programe. Kandidati/-ke imate možnost vpisa v redni ali izredni študij.

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu NARAVOVARSTVO 

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu HORTIKULTURA - novo v 2013/14!!

V prenovljenem, sodobnem programu boste nadgradili svoje srednješolsko izobraževanje z novimi dognanji in z uspešno opravljenim zagovorom diplomskega izpita postali INŽENIR/-KA KMETIJSTVA IN KRAJINE ali INŽENIR/-KA NARAVOVARSTVA ali INŽENIR/-KA HORTIKULTURE.

VPISNA MESTA

Program

Skupna vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

 

redni          izredni

redni         izredni

Upravljanje podeželja in krajine

45                 30

2                  15

Naravovarstvo

45                 30

2                  15

Hortikultura - NOVO v 2013/14!!!

45                 30

2                  15

 

 

ŠTUDIJ

Študij je izrazito praktično naravnan, saj je kar 10 tednov namenjenih praktičnemu izobraževanju. Pomembna novost prenovljenih študijskih programov je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča, da izberete tiste vsebine, ki vas najbolj zanimajo.